Polityka prywatności


§1 


Postanowienia Ogólne


 Administratorem danych przekazywanych za pośrednictwem niniejszego Serwisu jest: Charismatic Media Mariusz Zawistowicz, ul. Królowej Jadwigi 3A/32, 32-800 Brzesko franczyzobiorca firmy Giganci Programowania. NIP: 8691747549, REGON: 123210386. Adres e-mail Administratora: brzesko@giganciprogramowania.edu.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych -  nie podlega ww. obowiązkowi.

Ochrona danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności termin:

„Użytkownik” może być zastąpiony określeniem „Ty”,

„Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”,

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

“Serwis” to strona zdolniacha.pl

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu w serwisie ( formularz kontaktowy ) traktowane  są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Oznacza to, że jeśli przeglądasz nasz serwis lub wypełniłeś formularz kontaktowy,  przetwarzamy wskazane przez Ciebie dane, takie jak:  adres e-mail, numer telefonu, Twój adres IP. Wszystkie przetwarzane dane uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie – bądź przez ich podanie, bądź też przez fakt odwiedzenia naszego serwisu (przetwarzanie numeru IP).

Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu przetwarzane są w celu:

- realizacji zapytania odnośnie oferty firmy, na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) oraz - w związku z uzyskaną zgodą - na podstawie: art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219, z późn.zm. ) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne ( t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1907, z późn.zm. ),

w zależności od celu, w jakim je wskazałeś i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników w celach analiz statystycznych

- dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami

- zapewnienie bezpieczeństwa

- prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert.

Odbiorcą Twoich danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem serwisu, będą:

- firma IT (dostawca usług strony internetowej, usług analitycznych)

- pracownicy i współpracownicy Administratora, na podstawie stosownego upoważnienia - w zakresie koniecznym do wykonywania zadań związanych z przesłaniem informacji handlowej, bądź do wykonywania zadań związanych z realizacją zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej,

- podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie podmioty przetwarzające Twoje dane na zlecenie Administratora będą to czyniły wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych i na nasze wyraźne polecenie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem serwisu będą przetwarzane do momentu:

- wycofania zgody na ich przetwarzanie - w przypadku usługi newsletter,

- zakończenia realizacji zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Cofnięcie zgody realizowane będzie przez skierowanie takiej prośby do Administratora, pisemnie – na adres Administratora, bądź drogą elektroniczną - z adresu e-mail, którego zgoda dotyczyła lub przez link rezygnacji w stopce newslettera.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu, prawo do żądania poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

Bez podania przyczyny jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie masz prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem:

- realizacji zapytania skierowanego do ADO za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jego realizacji.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych w celach analitycznych. 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: brzesko@giganciprogramowania.edu.pl

§2


Pliki cookies


1. Witryna https://zdolniacha.pl/ używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Inwestycje dla wymagających Przemysław Wojewoda w celu optymalizacji działań.

3. W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik Serwisu w każdej chwili może zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.

5. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

6. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

• Internet Explorer ,

• Google Chrome ,

• Firefox Mozilla ,

• Opera ,

• Safari .

Wskazane typy przeglądarek stanowią jedynie przykład. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie ich ustawienia. Informacje dotyczące stosowania plików cookies powinny znajdować się w menu "Narzędzia" lub "Opcje", w stosowanej przeglądarce.

7. Dodatkowe dane osobowe, takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do wykonania danej funkcji ( w zakresie określonym zgodą Użytkownika ).

§3


Postanowienia końcowe


Inwestycje dla wymagających Przemysław Wojewoda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu zdolniacha.pl Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę przestrzegania prywatności, ochrony danych osobowych w sposób należyty, braku sprzedaży i udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu bez ich zgody.

strona ogólnopolska: www.giganciprogramowania.edu.pl